Welkom bij stichting Fountain of Hope

Fountain of Hope ziet het als haar opdracht om mensen samen te brengen en toe te rusten. Door deze training en werkwijze ontstaat verandering in de gemeenschap. Zij doet dit vanuit het geloof in de liefde van Christus zoals zij dit vanuit de Bijbel leert.

Op wie richten we ons?

Cambodja is een land met ruim 14 miljoen inwoners. Zo’n 85% van hen leeft op het platteland. Momenteel werkt Fountain of Hope in 4 provincies, Pursat, Takeo, Kandal en Tboong Khmom. Fountain of Hope wil de meest kwetsbare inwoners dienen en maakt daarin geen onderscheid in ras of geloof.

Wat doen wij voor hun?

  • Organiseren van buurtbijeenkomsten voor kinderen van 5 tot 12.
  • Opzetten van projecten waarmee we problemen(HIV, mensenhandel, huiselijk geweld etc. ) in de lokale gemeenschap aanpakken.
  • Kennis overdracht voor een duurzame hollistische (lichamelijk, geestelijk, emotioneel en cognitief)  ontwikkeling van de gemeenschap.
  • Het vermenigvuldigen en trainen van huiskerken en christelijke leiders.

Fountain of Hope pray

…Bidt alstublieft voor bescherming van onze medewerkers. Bidt dat het onderzoek dat zij doen steeds duidelijkheid zal verschaffen, zodat de diverse gemeenschappen zowel in woord als daad het best gesteund kunnen worden.

Bestuursamenstelling

Het bestuur van de Stichting Fountain of Hope Cambodja-Nederland bestaat uit tenminste 3 personen/bestuurders.

Het Bestuur bestaat uit:
Mw. M van Dongen als voorzitter.
Mw. N. Baan als secretaresse.
Mw. J van Opstal als bestuurslid zonder stemrecht tevens directeur van de stichting.
Hr. W van Leeuwen als penningmeester.

Het beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Voorzitter

Voorzitter

Sjaak Roos

Secretaris

Secretaris

Nicolette Baan-van Dooren

Penningmeester

Penningmeester

Willem Cornelis van Leeuwen

Directeur

Directeur

Wilhelmina Johanna Maria van Opstal

Jesaja 41:17-20

17 De arme mensen zoeken naar water, maar er is niets. Hun tong verdroogt van de dorst. Ik, de Heer, zal naar hen luisteren. Ik, de God van Israël, zal hen niet in de steek laten. 18 Ik zal op de heuvels rivieren laten ontstaan. Ik zal bronnen maken in de dalen. Ik zal de woestijn veranderen in een waterplas. Ik zal het dorre land veranderen in een land vol waterbronnen. 19 Ik zal in de woestijn en in de steppe allerlei bomen planten. 20 Als de mensen dat zien, zullen ze begrijpen en toegeven dat Ik dat heb gedaan, Ik, de Heilige God van Israël.”

Ons werkgebied

Contactgegevens

Stichting Fountain of Hope Cambodja-Nederland
KvK: 62581570
RSIN: 854874811
IBAN: NL18 INGB 0006 8639 98
BIC: INGBNL2A
Adres:
Koog 28,
3344GH Hendrik-Ido-Ambacht.
Tel: +31(0)78-7850415

Doneer :)

Stichting Fountain of Hope Cambodja-Nederland is een ANBI stichting. Dat betekend dat Giften in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn.

Naam*

E-mailadres*

Bericht

Bedrag €*